VIII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“

Bal 18

2018 m. kovo 30 d. Prienų meno mokykloje įvyko VIII respublikinis konkursas „Linksmieji pirštukai“. Išaugęs iš mokyklinio etiudų konkursėlio, jau aštuntą kartą sukvietė jaunuosius pianistus iš visos respublikos. Trys pirmieji konkursai vyko Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos patalpose, o nuo IV-ojo konkursas persikėlė į Prienų meno mokyklą. Esame labai dėkingi šios mokyklos mokytojoms, kurios kartu su Veiverių A.Kučingio meno mokyklos kolektyvu organizuoja šį konkursą.

Konkurso dalyvius, atvykusius iš visos Lietuvos, pasveikino Prienų r. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir Veiverių A.Kučingio meno mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas.

Konkurso dalyvius vertino solidi žiuri – daugybę metų  LMTA fortepijono katedrai atidavusi prof. Halina Radvilaitė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus fortepijono metodinės grupės vadovė Aušra Banaitienė, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono mokytoja metodininkė Dalia Kiškienė, Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos koncertmeisterė ekspertė, fortepijono vyr. mokytoja Loreta Haidari, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono mokytoja ekspertė Audronė Paškauskienė, kuri ir buvo šio konkurso sumanytoja.

Konkurse dalyvavo 32 jaunieji pianistai iš 12 muzikos (meno) mokyklų, konkursui juos rengė 20 mokytojų. Geriausiai pasirodė ir Didžiojo prizo laimėtojais tapo mokytojos Loretos Paškauskienės mokinys Titas Šūmakaris iš Vilkaviškio muzikos mokyklos ir Radviliškio muzikos mokyklos mokytojos Veros Silickajos mokinė Akvilė Korsakaitė. Labai džiaugiamės, kad Veiverių A.Kučingio meno mokyklą atstovavusi 6 klasės mokinė Kamilė Žliobaitė (mokytoja Renata Morkūnienė) pelnė 1-ąją vietą.

Džiugu, kad nedidelių miestų ir rajonų muzikos (meno) mokyklose yra labai gabių vaikų, belieka juos tik pastebėti ir tinkamai lavinti. O tokie konkursai kaip „Linksmieji pirštukai“ padeda juos išskirti iš gausaus didžiųjų miestų muzikuojančių talentingų mokinių būrio.

Rasa Derbutienė