Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Gru 31

Mielieji

visiems širdingai dėkoju už pagalbą ir geranoriškumą atliekant Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos veiklos įsivertinimą. Gavome naudingos informacijos ir supratome, kad turime būti dar atviresni bendradarbiaujant su mokinių tėveliais, teikiant jiems informaciją apie jų vaikų pasiekimus, taip pat programas aktualias suaugusiems. Gauta įsivertinimo išvada

„gerinti komunikaciją tarp tėvų, mokytojų ir administracijos, plečiant teikiamos informacijos spektrą“, mums yra svarbi ir aktuali. Planuojame parengti informacijos sklaidos planą ir įgyvendinti artimiausiu metu. Stengsimės per įvairias mūsų veiklas aktyviai komunikuoti su tėvais ir visais besidominčiais mūsų veiklomis. Vėl įgyvendinsime akciją – gegužė – atvirų durų menuo mokykloje, taip pat tradicinius renginius – „Veiverių seminarijos parke“, koncertus mamos, mokslo metų uždarymo bei atidarymo progomis, Kalėdinius renginius. Plėsime internetinių adresų bazę, skelbsime apie save socialiniuose tinkluose.

Kviečiu susipažinti su įsivertinimo išvada:

VISUMINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

teminio įsivertinimo ataskaita

 

Direktorius Mindaugas