Stasio Lozoraičio senjorų akademijos viešnagė meno mokykloje

Feb 09

IMG_20572017 m. vasario 8 d. Veiverių A.Kučingio meno mokykloje lankėsi Stasio Lozoraičio vardo senjorų akademijos nariai. Viešnagės metu direktorius Mindaugas Labanauskas papasakojo apie mokyklos veiklą, organizuojamus renginius, mokinių pasiekimus. Taip pat kartu su mokytoju Jonu Derbucčiu (buvusiu meno mokyklos vadovu) pravedė paskaitą apie Veiverių mokytojų seminariją – jos įtaką tarpukario Lietuvos švietimo sistemos kūrimui. Tarp senjorų akademijos ir meno mokyklos bendruomenės užsimezgė nuoširdi draugystė. Aptarti ateities bendri planai ir renginiai. Tikimės, kad malonus bendravimas ir bendradarbiavimas tęsis.

Meno mokyklos informacija.