Respublikinė konferencija „METODINĖS AKTUALIJOS MUZIKOS (MENO) MOKYKLOJE“

Feb 23

IMG_00792017 m. vasario 14 d. Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje vyko respublikinė konferencija „Metodinės aktualijos muzikos (meno) mokykloje“.

Konferencijoje buvo analizuojami pradinio ugdymo aktualūs uždaviniai fortepijono mokyme, plačiai nagrinėjami grojimo fortepijonu technikos lavinimo aspektai, taip pat ansamblinio muzikavimo svarba akordeono pamokose, aptariami  šiuolaikiniai  mokymosi groti instrumentu motyvacijos skatinimo metodai, aiškinamasi, kaip sėkmingai groti scenoje, kaip sėkmingai dalyvauti ir pasirodyti muzikinėse varžybose, apžvelgiami gitaros mokymo Lietuvoje istorija ir metodikos pasikeitimai.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Jūratė Žemaitytė pristatė savo parengtą pradžiamokslį „Pirmosios fortepijono pamokos” ir pravedė atvirą pamoką „Pradinių skambinimo fortepijonu įgūdžių formavimas“ su 1 klasės mokine Aiste.

Pranešimą „Sėkminga atlikėjo sceninė būsena ir savireguliacija”  skaitė Jonavos J.Miščiukaitės meno mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Roma Balienė. Net 3 mokytojai į konferenciją atvyko iš Prienų meno mokyklos: akordeono mokytoja metodininkė Lina Bendoraitienė parengė metodinį pranešimą „Ansamblinis muzikavimas”,  gitaros vyr. mokytojas Ričardas Matulevičius supažindino su pranešimu „Klasikinė gitara nepriklausomoje Lietuvoje”, o mokytoja metodininkė Ilona Vasiliauskienė pristatė savo parengtas metodines priemones „Savarankiško darbo namuose planas” ir „Mokymosi sutartis”.

Veiverių A.Kučingio meno mokyklos fleitos mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė nagrinėjo  sėkmingo jaunojo atlikėjo pasirodymo koncertuose, festivaliuose ir konkursuose prielaidą – psichologinių ir techninių aspektų ugdymo svarbą pamokų metu.

Apie  jaunojo muzikanto fortepijoninės technikos vystymo svarbą ir K.Černi bei E.Pozzoli etiudus buvo parengti net 4 pranešimai. Juos pristatė Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Jolanta Snudaitienė, Veiverių A.Kučingio meno mokyklos fortepijono mokytojos ekspertės Rūta Bimbaitė ir Rasa Derbutienė bei mokytoja metodininkė Renata Morkūnienė.