Linksmieji pirštukai

 

III RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS

„LINKSMIEJI PIRŠTUKAI“ (2009 m.)

 

Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos

mokytoja ekspertė Audronė PAŠKAUSKIENĖ

Jaunieji konkurso dalyviai

Tikriausiai mums, fortepijono, o ir kitų muzikos instrumentų mokytojams, didžiausias džiaugsmas – kai iš mažojo pirmokėlio išauga „rimtas muzikantas“. Smagu, kai nejudrūs piršteliai po tuputį pradeda tarsi žaisti, šokinėti, o klaviatūra tampa mažųjų draugu. Ir jeigu tuo metu sudominame vaikus, kaskart atskleisdami vis naujas ir naujas muzikos pasaulio paslaptis, atskleidžiame neišsemiamus jos lobius, uždegame jų akyse žinių troškimo ir pažinimo liepsneles, o širdelėse norą tapti gerais muzikos mylėtojais ir atlikėjais, mūsų (pedagogų) darbo triūsas apvainikuotas… Tačiau daug metų stebėdama vaikų muzikinio brandumo augimą, supratau, jog nebepakanka senų metodų, reikia ieškoti naujų darbo būdų ir formų. Vienas iš jų – konkursai, festivaliai, vieši koncertai, draugiški koncertiniai susitikimai su kitų mokyklų mokiniais ir pan.

I - asis konkursas "Linksmieji pirštukai" vyko Veiveriuose 2004 m.

Rajoninis konkursas „Linksmieji pirštukai“ vyko Veiveriuose 2004 m.

Kai 2002 m. pasiūliau organizuoti mokyklos fortepijono skyriaus konkursą „Linksmieji pirštukai“, mokyklos fortepijono skyriaus mokytojos – R.Blebaitė ir R.Bimbaitė, kurios yra ne tik pianistų, bet ir visos mokyklos siela, atsiliepė noriai ir dėl jų entuziazmo bei išradingumo konkursas buvo labai įdomus, išjudinęs ne tik mažuosius pianistus, bet ir kitų specialybių mokinius. Po dvejų metų, įgavęs pagreitį, konkursas tapo rajoniniu, vėliau Kauno apskrities, o 2006 m. išaugo į respublikinį jaunųjų pianistų konkursą. 2007 m. įvyko antrasis respublikinis konkursas, kuriame dalyvavo 40 jaunųjų atlikėjų iš 12 Lietuvos meno ir muzikos mokyklų: Elektrėnų, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Jonavos, Daugų, Kalvarijos, Veiverių, Jiezno, Anykščių ir Raseinių.

„Linksmųjų pirštukų“ plakatas

2009 m. konkursas dar labiau išaugo – jame dalyvavo 56 jaunieji pianistai iš 17 mokyklų, konkursui juos ruošė 39 mokytojai. Simboliška, kad jauniausia konkurso dalyve tapo mūsų meno mokyklos pirmokė Ugnė Orinaitė (mokyt. R.Blebaitė), kuri puikiai pasirodė ir laimėjo 2 vietą. Šiame konkurse dalyvavo dvi mokytojos A.Paškauskienės mokinės: 7 klasės mokinė Akvilė Papievytė  pelnė 3 vietą, o pirmokė Mingailė Skiečiūtė – diplomą.

Konkursas buvo labai gražiai įvertintas LMTA fortepijono katedros profesorės, konkurso žiuri pirmininkės Halinos Radvilaitės. Be kitų šiltų žodžių, ji pasakė: „Džiugu, kad dabar ir šalies mažųjų miestelių meno ir muzikos mokyklų mokiniai gali išbandyti savo jėgas didžiojoje scenoje, kur jie įrodė, jog yra verti laimėtų prizų ir apdovanojimų, o jų pedagogai – aukščiausio profesionalumo“. ‚,Jei būtų galima, apdovanotume visus dalyvius, toks profesionalus visų skambinimas“, – sakė žiuri narė – mokytoja ekspertė Tatjana Muraško. Visapusiškai sutinku su jomis, deja konkurso nuostatai griežtai reglamentuoja laureatų ir diplomantų skaičių, tad ir čia paminėsiu tik keletą iš jų. Tai Grand Prix savo kategorijose pelniusios: Simona Cimbalistaitė, Milda Daunoraitė (mokyt. I.Meldaikienė) iš Anykščių, Lauryna Lankutytė, Rūta Misiūnaitė (mokyt. O.Navickienė) iš Elektrėnų, Agnė Kaminskaitė (mokyt. A.Paškauskienė) iš Veiverių. Galime pasidžiaugti ir mūsų, t. y. A.Kučingio meno mokyklos mokinėmis: Akvile Papievyte, tapusia I ir III vietos laureate (mokyt. A.Paškauskienė), II vietos laureate Evelina Adomaityte (mokyt. R.Blebaitė). Dar viena Prienų rajono dalyvė Guoda Mikalauskaitė (mokytojas A.Jasevičius) – Jiezno muzikos mokyklos mokinė II konkurse pelnė diplomantės vardą.

Jaunieji nugalėtojai su vertinimo komisijos nariais

Be jau paminėtų laureatų, I, II, III vietas bei diplomus savo amžiaus kategorijose konkursuose dar pelnė Vilkaviškio, Kaišiadorių, Elektrėnų, Lazdijų, Kazlų Rūdos, Daugų, Kalvarijos, Raseinių, Birštono meno ir muzikos mokyklų mokiniai. Ypatingai ryškiai pasirodę dalyviai buvo apdovanoti specialiais prizais – nominacijomis: „Už geriausiai atliktą sonatiną“, „Už įdomiausiai paskambintą pjesę“, „Žiuri simpatija“, „Už muzikalumą‘‘ bei linksmiausius pirštukus.

Populiarinant lietuvių kompozitorių kūrybą, konkurse buvo atliekami ne tik žymių kompozitorių, bet ir šalies meno ir muzikos mokyklų mokytojų: V.Majorovo, V.Navasaičio, V.Bagdono, A.Jagelavičiaus, A.Vėtros (A.Paškauskienės) kūriniai.

Kiekviename konkurse vis labiau ryškėja nedidelių rajoninių muzikos mokyklų mokytojų ir mokinių pasitikėjimas savo jėgomis, augantis profesinis meistriškumas bei gerėjanti atlikimo kokybė.

Manau, kad jauniesiems konkursantams ir jų mokytojams atmintyje ilgam išliks šiltai, su meile organizuotas konkursas.