Mokyklos 20 – mečio minėjimas

MENO MOKYKLOS 20-METIS

 

Rūta BIMBAITĖ, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokytoja metodininkė

 

Nors paprastai “viščiukus skaičiuojame rudenį”, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos bendruomenė visus gražius nuveiktus darbus prisiminė pavasarį, surengdama mokyklos 20-mečio minėjimą.

Sveikina švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir kuratorė Virginija

Kaip sakė mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas, istorikai 20-ies metų laikotarpio net nesiimtų vertinti – tai dar ne istorija. Iš kitos pusės, žmogaus gyvenime 20-metis reiškia nemažai. Tuomet jau galima šiek tiek prognozuoti, ar pasieksime tikrąją brandą. Veiverių meno mokyklos mokytojai, ypač tie, kurie dirba nuo mokyklos įkūrimo pradžios, jautriai išgyvena visas šios neilgos “istorijos” sėkmes ir nesėkmes. Mokykla labai brangina 1994 m. suteiktą garbingą bosų karaliaus Antano Kučingio vardą, palaiko nuoširdžius ryšius su dainininko giminėmis. Įvairiomis progomis mokykloje lankosi dainininko sūnus Algimantas, o 20-mečio minėjime muzikinį sveikinimą mokyklai dovanojo A.Kučingio anūkė pianistė Jūratė Šleinytė ir proanūkis Vincas Vosylius. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius R.Markūnas bei švietimo,  kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R.Zailskas linkėjo mokyklai ilgiausių metų. Veiverių seniūnas V.Ramanauskas dėkojo mokyklos mokytojams ir mokiniams, gražiai ir prasmingai įsiliejantiems į miestelio bendruomenės veiklą. Jubiliejiniame renginyje prisiminimais dalijosi mokyklos įkūrėjai – mokytojas, buvęs ilgametis direktorius Jonas Derbutis ir verslininkas Cezaris Pacevičius, buvęs mokytojas Tomas Kukta. Šiltus žodžius mokyklai ir mokytojoms R.Blebaitei bei A.Paškauskienei išsakė buvusios fortepijono klasės mokinės, dabar pačios tapę mokytojomis – Birutė Augustanavičiūtė, Virginija Naudžiūtė; taip pat Asta Gylytė. Minėjimo koncerte dalyvavo ne tik dabartiniai įvairių specialybių mokiniai, bet ir mokyklą baigę bei muzikos mokslus toliau tęsiantys absolventai – J.Naujalio gimnazijos mokinė pianistė Sandra Pažėraitė, M.K.Čiurlionio gimnazijos auklėtinis fleitininkas Kristupas Gikas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vokalą studijuojantis Martynas Gedutis. Taip pat girdėjome ir buvusių mokinių ugdomą muzikų kartą – dainavo Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojos V.Naudžiūtės paruošta mokinė Karolina Gustaitytė. Taigi Veiverių A.Kučingio meno mokykla tikrai stengiasi tęsti buvusios Veiverių mokytojų seminarijos muzikines tradicijas ir perduoti jas ateities kartoms.

Šventinės akimirkos: