Meno mokykla kviečia mokytis

prašymo-forma-mokiniams

prašymo-forma-suaugusiems

Plačiau

Virtualus koncertas „Motinos dienos“ proga!!!

Keramikos skyriaus pirmokėlių mamų portretai :)

 

Rusnė ir Matas Jaloveckai

 

Vytautas Dimaitis

 

Arūnė Luckutė   J.Bastien  „Bliuzas“

 

Rusnė Sakalauskaitė   „A.Lloyd Webber „I don’t know how to love him“

 

Deimantė Juodsnukytė  D.Andrulis „Vidutės dainelė“

 

Ugnius Šaškevičius M.Linnderman  „Regtaimas“

 

Rimgailė Maskvytytė J.Quantz Sonata I d. Adagio

 

Miglės Stelmokaitės sveikinimas:

„Nuoširdžiai sveikinu su Mamos diena. Myliu Tave! Ačiū, kad esi! “ :)

 

Rusnė Deltuvaitė

Rusnė Deltuvaitė V.A.Mocartas „Allegretto“

 

Viktorija Kubiliūtė V.Majorovas „Vilkas ir raudonkepuraitė“

 

Rugilė Macijauskaitė W.Gillock „Dianos fontanas“

 

Vytis Černauskas A.Vivaldi „Pavasaris“

 

Tomas Kurtinaitis C.Fox „Killing me softly with his song“

 

Simona Surginaitė C.Gurlitt „Sonatina“

 

Lėja Kačergytė M.Schmic „Džiazinė pjesė“

 

Karina Janiulytė D.Kabalevskis „Polkutė“

 

Einoras Tūtlys

 

Indrė Sipavičiūtė R.Rodgers „Edelweis“

 

Goda Klimaitė Amerikiečių gospelas „Kai šventieji žygiuoja į dangų“

 

Goda Bartkevičiūtė W.Gillock „Elizabetės baladė“

 

Muzikos mėgėja Nidėja Miliūnaitė

 

Laurynas Maksvytis  M.Linniemmar „Desiree“

 

Paulius Sakalauskas  M.Nemira  „Melodija“

 

Vytis Černauskas    Wiliam C.Handy  „St.Louis Blues“

 

 

 

 

 

 

 

 

Plačiau

Paroda – „Aš myliu pavasarį“

Kviečiame aplankyti virtualią keramikos ir suaugusių dailės studijos mokinių parodą.

Norintys kurti meną tai gali daryti ir vienumoje… 

Plačiau

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO

 

Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisiniais aktais, nuo 2020 m. kovo 30 d. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Mokykla ir mokytojų bendruomenė tam yra pasiruošusi.

            Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su specialybės ir kitų disciplinų mokytojais, ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų. Visą informaciją mokiniams suteiks specialybių mokytojai informacinėmis priemonėmis.

           Atsižvelgsime į tai, kad Jūsų vaikai bendrojo ugdymo mokyklos dalykus taip pat mokysis nuotoliniu būdu. Todėl labai stengsimės jiems nedidinti mokymosi krūvio, kad nesukeltume nepatogumų. Mokytojai su mokinio tėvais suderins konkretų pamokos laiką. Bus suformuotos aiškios užduotys, pateikta mokomoji medžiaga. Mokiniams bus nurodyta kaip ir ką atlikti. Nurodytas atsiskaitymo laikas ir forma (GRĮŽTAMASIS RYŠYS). Grįžtamąjį ryšį (testavimas, el. paštas, video ar audio įrašas) mokinys ir mokytojas aptars iš anksto ir pritaikys pagal mokinio technines galimybes.

            Individualių pamokų, solfedžio bei keramikos nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su specialybės dalyko mokytojais telefonu ar el. paštu.

           Organizuojant individualių bei grupinių dalykų    nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:

  • Interneto ryšį.
  • Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.
  • Susikurtą el. paštą.

              Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas – Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą, ZOOM bus organizuojamas NUOTOLIS NETIESIOGINIS, NUOTOLINIS TIESIOGINIS bei NUOTOLINIS MIŠRUS ugdymo procesas.

             Mokytojas išklausęs mokinio grojimą, rašo jam pastabas. Arba siunčia tiesiog balsiniu pranešimu pastabas. Tad visos komunikavimo galimybės yra įmanomos: pavyzdžiui naudojantis WHATSAPP programėle, galima bendrauti susirašinėjant, daryti garso įrašus iš karto, daryti video įrašus, daryti nuotraukas ir keistis informacija realiu laiku.

Sekite informaciją mokyklos tinklapyje.

VISIEMS SVEIKATOS IR GEROS NUOTAIKOS.
Administracija

Plačiau

SVARBI INFORMACIJA MOKINIAMS IR TĖVAMS  !!!

Vadovaujantis Švietimo ministro įsakymu, ugdymo procesas meno mokykloje  laikinai nutraukiamas pakeičiant mokyklos ugdymo planą.

Pakeičiamas mokinių pavasario atostogų laikas – 2020 m. kovo 16 d.–kovo 27 d.

Už šį laikotarpį mokėti mokesčio už mokslą nereikės. Tėvams  prašymų dėl mokesčio neskaičiavimo rašyti  nereikia.

Pasikeitusią informaciją nuolat atnaujinsime  mokyklos svetainėje.

 

  1. e. direktoriaus pareigas                                          Vilija Krasauskienė
Plačiau

Sveikiname!

Sausio 24 d. įvyko Prienų rajono meno ir muzikos mokyklų mokinių antrojo instrumento konkursas „Nuotaikos“.

I-ąją vietą užėmė A.Kučingio meno mokyklos mokinė Rusnė Sakalauskaitė. Jos mokytoja Jadvyga Šimaitienė. Valio!!!

Plačiau

Antanui Kučingiui 120!

Legendiniam Lietuvos patriotui Antanui Kučingiui – 120!
Nuo Veiverių ir Mauručių – iki pasaulinių aukštumų

Praėjus savaitei po įspūdingo, itin solidaus Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 100-
mečio minėjimo, kitoje Veiverių istorijos įžymybėje – buvusioje Veiverių Mokytojų
seminarijoje įvyko Veiverių A.Kučingio meno mokyklos organizuotas vieno didžiausių
Lietuvos patriotų – Antano Kučingio 120-ųjų gimimo metinių minėjimas – koncertas.
Šviesios atminties Antanas Kučingis, pasak pirmojo operos boso partijų atlikėjo,
pedagogo ir režisieriaus Petro Olekos – Lietuvos bosų karalius, jis taip pat Lietuvos
kariuomenės majoras, kovojęs nepriklausomybės kovose su bolševikais, jis ir mokytojas, ir
puikus šeimos, giminės, kuri kankinosi, kalėjo, dalis netgi žuvo Mordovijos, Kemerovo ir
Omsko sričių lageriuose, garsiausias atstovas. Antanas Kučingis nepaprastai mylėjo tėviškę,
mėgo Mauručiuose atostogauti, dažnokai, ypač per atlaidus giedodavo Veiverių Šv. Liudviko
bažnyčioje. 1930 m. jis sulietuvino savo pavardę – iš Kučinsko tapo Kučingiu. 1956 m. buvo
paleistas iš lagerio, 1957-1961 m. – Vilniaus valstybinio operos ir baleto teatro solistas (bosas),
1961-1970 m. dainavo solo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. A.Kučingis nemažai
koncertavo, dažnai jam akompanuodavo anūkė – pianistė Jūratė Šleinytė.
1977 m., jau būdamas gana solidaus amžiaus, Virgilijaus Noreikos pakviestas, dar kartą
dainavo Mefistofelį Nacionaliniame operos ir baleto teatre. 1979 m., prie savo namo Kaune,
Žaliakalnyje, tarybinių saugumiečių buvo žiauriai sumuštas, kaip nepalenkiamas Lietuvos
patriotas. 1983 m., sulaukęs beveik 84 metų, mirė, palaidotas Kaune, Romainių kapinėse.
Solisto atminimas įamžintas O.Narbutienės ir K.Mikuličiūtės Vaitkūnienės monografijose, prie
Kučingių namo ir prie Kauno muzikinio teatro stovi garsiojo boso biustai.
Antanas Kučingis sukūrė 70 įsimintinų operinių vaidmenų. Labiausiai jį išgarsino
Mefistofelio vaidmuo Š.Guno operoje „Faustas“. A.Kučingio vardu 1994 m. Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija leido pavadinti Veiverių meno mokyklą, kuri yra
įsikūrusi buvusiose Veiverių Mokytojų seminarijos patalpose, kur augo, brendo, mokėsi tapti
Mokytoju pats A.Kučingis. A.Kučingio atminimas ir jo archyvai saugomi Kauno miesto

muziejaus M. ir K.Petrauskų skyriuje. Muziejininkė K.Mikuličiūtė Vaitkūnienė parengė ir leido
neatlygintinai per minėjimą naudoti skaidres iš A.Kučingio gyvenimo.
Lietuvos bosų karaliaus A.Kučingio gimimo metinių minėjimas prasidėjo Osmino arijos
iš V.A.Mocarto operos „Pagrobimas iš seralio“ vaizdo įrašu. Renginio vedėjas karišku žingsniu
perėjęs salę, scenoje atidavė pagarbą A.Kučingiui ir perskaitė trumpą vakaro herojaus
biografijos santrauką su reikšmingiausiais jo gyvenimo ir veiklos akcentais.
Savo autentiškais prisiminimais gyvai dalijosi maestro A.Kučingio vaikaičiai – pianistė,
doc. Jūratė Šleinytė ir jos brolis Kęstutis. Savo neblėstančius prisiminimus apie susitikimą su
A.Kučingiu prieš 53 metus vykusiame Veiverių Mokytojų seminarijos 100-mečio minėjime,
pasakojo lituanistas, buvęs ilgametis Prienų rajono tarybos narys, ilgametis Veiverių T.Žilinsko
gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Zigmantas Puišys, greitai švęsiantis savo 85-metį.
Garbingas svečias ir minėjimo – koncerto dalyvis VDU Muzikos akademijos dainavimo
katedros vedėjas prof. Tomas Ladiga, iš garsios Lietuvos generolo Kazio Ladigos giminės,
apibendrino tikro, gilaus, labai rimto žmogaus gyvenimo esmę, patriotizmą, akcentavo šeimą ir
amžiną meilę Lietuvai.
Įdomias kalbas pagyvino ir meniškai papildė koncertuojantys Veiverių A.Kučingio meno
mokyklos mokiniai: fleitistės Rusnė Sakalauskaitė, Raminta Celiešiūtė (mokyt. metod. Agnė Sipavičienė), pianistės Viktorija Kubiliūtė (mokyt. eksp. Rūta Bimbaitė), Viktorija Celiešiūtė,Dovydas Radzevičius, Kamilė Žliobaitė (mokyt. metod. Renata Morkūnienė), gitaristas Tomas Kurtinaitis (mokyt. Nerijus Ardzevičius), el. vargonais grojo Rita Damijonaitytė (vyr. mokyt.Jonas Derbutis). Salę renginiui papuošė keramikos mokytojos Miglės Valuntienės auklėtiniai.
Mokinių programą solidžiai ir egzotiškai papildė VDU Muzikos akademijos dainavimo
katedros vedėjas prof. Tomas Ladiga (bosas) su dviem bosais studentais – bakalauru PoviluStrikaičiu ir magistru He Yao (Kinija). Jie atliko J.Tallat Kelpšos dainą „Kur lygūs laukai“,
arijas iš Dž.Rosinio, V.A.Mocarto, Dž.Veržio operų, I.Kalmano „Husaro maršą“, M.Leigh Don
Kichoto dainą. Ypatingą susižavėjimą ir griausmingas ovacijas sukėlė solisto iš Kinijos He Yao
lietuviškai atlikta Skalno daina iš G.Kuprevičiaus miuziklo „Devynbėdžiai“. Visiems solistams
akompanavo koncetmeisterė Rūta Blaškytė.Vienos iškiliausių Lietuvos asmenybių – Antano Kučingio 120 metų gimimo jubiliejus
buvo nuoširdžiai priimtas tiek mokinių, tiek mokytojų, tiek vietinių gyventojų, su dvasiniu
atsinaujinimu, pastoviai skatinamu patriotiškumu siekiant geresnio bendro gyvenimo Lietuvoje.

Meno mokyklos įkūrėjas, vyr. mokytojas Jonas Derbutis

Prof. Tomas Ladiga

Jūratė Šleinytė

Plačiau