Sabrina Comin (Italija)

Foto Sabrina Comin 1Baigė Venecijos B.Marcello konservatorijos fortepijono klasę. Gilino muzikines žinias, lankydama kompozicijos kursą. 2011 metais Venecijos konservatorijoje baigė dar vieną – klavesino programą. Dalyvavo vargonų meistriškumo kursuose. Sėkmingai dalyvavo daugelyje nacionalinių ir tarptautinių konkursų.

Daug koncertuoja Italijoje ir užsienyje kaip solistė ir kamerinių ansamblių dalyvė su žinomais Italijoje muzikais, yra bendradarbiavusi su įvairiais Veneto orkestrais. Kaip klavesinistė yra dalyvavusi V.A.Mocarto, B.Galuppi, N.Jommelli, G.Rossini operų pastatymuose. Nuo 2011 m. sėkmingai groja su smuikininke Giada Visentin. Yra aktyvi ir žinoma Musile di Piave  miesto C.Monteverdi muzikos mokyklos fortepijono mokytoja, kurios mokinių tarpe yra nemažai nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų.

Organizuoja tarptautinį konkursą Musile di Piave – „Musica Insieme“ ir Jesolo šiuolaikinės muzikos tarptautinį konkursą „Onde Sonore“.

Dirbo tarptautinio J.Bramso pianistų konkurso Acqui Terme, jaunųjų pianistų konkurso „City of Venice“, konkurso „Trofeo musicale“ vertinimo komisijose.

 

Graduated from B. Marcello conservatoire in Venice. Deepened her musical knowledge attending the course in composition. In 2011 graduated in harpsichord  following the organ master classes as well. Participated in numerous national and international competitions always finishing in the top, winning numerous awards.

Gave numerous recitals in Italy and abroad both as a soloist and in the formation of chamber music ensemble with renowned musicians. Played with various Veneto orchestras and worked as a harpsichordist in opera productions of V.Mozart, B.Galuppi, N.Jommelli, G.Rossini. Since 2011 began a fruitful collaboration with the violinist Giada Visentin.

Currently is the piano teacher at the C.Monteverdi Music School of Musile di Piave (Ve) where carries an important educational activities, counting among her students many winners of national and international competitions.

For several years organizes and coordinates the International Competition „Musica Insieme“ in Musile di Piave (Ve) and the International Competition of Modern Music „Onde Sonore“ in Jesolo (Venice).

Served on the Jury of the prestigious International J. Brahms Piano Competition in AcquiTerme (Al) and the Competition for young pianists “ City of Venice“.