Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“ Mindaugui Labanauskui

Vas 23

dekingumas foto asMieli ir brangūs,

2017 m. vasario 16 d. man įteiktas garbingas apdovanojimas „Už Prienų vardo garsinimą“ yra labai mielas ir brangus. Tai ilgo, nuoseklaus ir prasmingo visų mūsų bendro darbo įvertinimas. Džiaugiuosi, kad pavyko sutelkti visos mūsų mokyklos bendruomenę projektinei veiklai, kurios metu organizuojami respublikiniai bei tarptautiniai konkursai. Mūsų visų rūpesčiu ir iniciatyva organizuojami jau tradiciniais tapę renginiai, reprezentuojantys ne tik mūsų mažą ir jaukią mokyklą, bet ir visą Prienų rajoną Lietuvoje ir Europoje.Tai respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“, tarptautiniai muzikantų konkursai „Olimpo musicale“, „Musica pianoforte“ ir „Trofeo musicale“. Jau visiems mums tapo įprasta, kad kiekvienus mokslo metus užbaigiame Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, kur įgyvendiname vieną iš trijų savo tarptautinių projektų, kurių kiekvienas vyksta kas trejus metus. Taip ir sukasi metai, bėga karuselė. Džiugu, kad mūsų renginiai yra žinomi visoje Lietuvoje ir Europoje. Esame užmezgia bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Italijos, Austrijos, Čekijos, Suomijos bei mūsų šalies muzikos ir meno mokyklomis. Pavyksta sutelkti žinomus pasaulyje muzikos pedagogus jaunųjų talentų vertinimui.

Širdingai dėkoju Prienų rajono savivaldybės vadovams už mūsų veiklų palaikymą, pastebėjimą ir įvertinimą. Ypatingai gerb. Merui Alvydui Vaicekauskui, kuris yra nuolatinis mūsų renginių globėjas.

Be Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos bendruomenės geranoriško ir pasiaukojančio darbo nieko nebūtų! Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų mažas kolektyvas yra toks stiprus, draugiškas ir motyvuotas!

Menininkų Remigijaus Kriuko ir Rimanto Mickaus skulptūra „Dėkingumas“ įpareigoja mus visus ir toliau dirbti ir kurti vienam bendram tikslui – mūsų nuostabios šalies Lietuvos ir krašto prie Nemuno vingių – Prienų vardo garsinimui.