Meno mokyklos renovacija

Lie 03

Meno mokyklos renovacijos darbai įgauna pagreitį. Renovacija finansuojama iš Europos sąjungos 2007 – 2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir Prienų rajono savivaldybės lėšų. Projekto metu numatoma restauruoti buvusių pašto rūmų  – dabartinės meno mokyklos pagrindinį pastatą – keisti stogo dangą, restauruoti fasadus, renovuoti biblioteką, salę, audimo, keramikos klases, moderniai atnaujinti tualetus, pakeisti langus. Taip pat dalinai restauruoti buvusių arklidžių fasadus, keisti stogą, langus, kur vėliau planuojama įkurdinti meno mokyklos audimo ir keramikos klases. Bet tam dar reikės laiko ir papildomų lėšų, kad įrengti ir pritaikyti erdves pagal programinius reikalavimus.

Projektui pasibaigus turėsime ir gražią aplinką, kurioje bus vasaros estrada. Teritorijos sutvarkymas apima aikštelių 10 – čiai automobilių įrengimą, pėsčiųjų takus, vasaros estradą, teritorijos aptvėrimą, lauko apšvietimo įrengimą.

Rekonstravus Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos pastatą, įrengus vasaros estradą bei sutvarkius viešąją aplinką bendruomenei ir gyventojams bus sudarytos tinkamos sąlygos rengti įvairias šventes, susitikimus, susirinkimus, o taip pat mokytis bei plėtoti tradicinius amatus. Pastato rekonstrukcija bei viešųjų erdvių sutvarkymas netik gerins miestelio estetinį vaizdą, bet ir trauks turistus įvairiais bendruomenės bei gyventojų organizuojamais renginiais. Projektas prisidės prie tradicinių amatų verslo  plėtros ir skatins Veiverių miestelio gyventojų ūkinės veiklos diversifikavimą.