Kviečiame užpildyti anketą ir prisidėti prie mokyklos veiklos tobulinimo I

Spa 04

meno mokyklos mokytojai perkuno name sm

Meno mokyklos mokytojai

Gerb. mokyklos bendruomenės nariai,

Redamiesi LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ir 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ turime atlikti priedermę – mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Šiam darbui atlikti yra suburta koordinacinė veiklos kokybės įsivertinimo grupė: pirmininkas: Mindaugas Labanauskas, sekretorius – Rūta Bimbaitė, nariai: Rasa Derbutienė, Agnė Sipavičienė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas bus vykdomas tokia tvarka. Pirmiausia bus atliktas platusis (visuminis) įsivertinimas, kurio metu visas mokyklos personalas vertins visus mokyklos veiklos aspektus. Įsivertinimo apklausos teiginiai yra parengti pagal „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos“ 1 priedą ir pritaikyti atsižvelgiant į mokyklos tipą ir kontekstą. Plačiojo visuminio įsivertinimo rezultatai bus panaudoti teminio vertinimo problemai suformuluoti, taip pat mokyklos veiklos kokybės kaitai analizuoti, metinei veiklos programai ir strateginiam planui rengti bei koreguoti.

Veiklos rodikliai vertinami pagal veiklos kokybės 4 lygių vertinimo skalę. Rekomenduojame vertinti mokyklos veiklą 2017 metų laikotarpyje, naudojantis 1 priedo rodiklių paaiškinimais ir remiantis savo nuomone bei patirtimi. Veiklos kokybės įsivertinimo apklausa yra anoniminė.

 

Anketą kviečiame užpildyti  elektroniniu būdu:

  1. Užeikite ant nuorodos esančios mokyklos tinklapyje Plačiojo įsivertinimo anketa
  2. Įveskite slaptažodį – apklausoje dalyvauja mokyklos mokytojai ir administracija:)
  3. Įvertinkite mokyklos veiklą pagal vertinimo lygių skalę. Jūsų manymu atitinkantį lygį pažymėkite pelės klavišu paspausdami pilką kvadratą. Jei norite pakeisti atsakymą, tiesiog paspauskite kitą kvadratą, prieš tai buvęs atsakymas automatiškai išsitrins.
  4. Atsakę į visus klausimus, paspauskite „Finish Survey“ („Baigti apklausą“) mygtuką – tik taip užbaigsite pildyti anketą ir ją išsiųsite.
  5. Nepilnai užpildyta anketa neišsisiunčia, todėl prašome užpildyti visus teiginius.
  6. Anketa galioja iki spalio mėn. 22 d. 24 val., todėl prašome suskubti atsakyti numatytu laiku.

Labai tikimės jūsų palaikymo ir geranoriškumo siekiant padėti mums tobulinti mokyklos veiklą.

Koordinacinės veiklos kokybės įsivertinimo grupės vardu

Direktorius Mindaugas Labanauskas