Kviečiame užpildyti anketą ir prisidėti prie mokyklos veiklos tobulinimo II

Lap 27

meno mokyklos mokytojai perkuno name smGerb. mokyklos bendruomenės nariai,

Vadovaudamiesi LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ir 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ toliau vykdome mokyklos veiklos įsivertinimą.

 

Šiam darbui atlikti yra suburta koordinacinė veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

pirmininkas: Mindaugas Labanauskas, sekretorius: Rūta Bimbaitė, nariai: Rasa Derbutienė, Agnė Sipavičienė.

Išanalizavus plačiojo (visuminio) įsivertinimo rezultatus buvo nustatyta, kad prasčiausiai yra įvertintas temos „Mokymasis ir veikimas komandomis“ rodiklis Nr. 4.2.2. „Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis, dalyvauja tobulinant mokyklą“. Suprasdami, kad mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių faktorių organizuojant kokybišką ugdomąją veiklą ir kuriant saugią, jaukią, geranorišką mokymo/si aplinką, organizuojame apklausą apie tėvų įsitraukimą į vaikų ugdymą(si) ir dalyvavimą tobulinant mokyklą. Rengdami apklausą, siekiame išsiaiškinti kokia yra situacija mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo srityje ir kokius šios srities aspektus reiktų tobulinti arba keisti. Apklausai yra parengtos dvi anketos – tėvams ir mokytojams.

 

Anketas užpildyti galima elektroniniu būdu.

  1. Užeikite ant nuorodos esančios mokyklos Mokytojams spausti čia, tėveliams ir draugams – spausti čia.
  2. 2. Įveskite slaptažodį – tėvų anketa – raktas, mokytojų anketa – taktas
  3. Atsakykite į klausimus pažymėdami pelės klavišu vieną ar kelis pilkus kvadratus. Jei norite pakeisti atsakymą, tiesiog paspauskite kitą kvadratą, prieš tai buvęs atsakymas automatiškai išsitrins.
  4. Atsakę į visus klausimus, paspauskite „Finish Survey“ („Baigti apklausą“) mygtuką – tik taip užbaigsite pildyti anketą ir ją išsiųsite.
  5. Nepilnai užpildyta anketa neišsisiunčia, todėl prašome užpildyti visus teiginius.
  6. Anketa galioja iki gruodžio mėn. 10 d. 24 val., todėl prašome suskubti atsakyti numatytu laiku.

 

 

Koordinacinės veiklos kokybės įsivertinimo grupės vardu

Direktorius Mindaugas Labanauskas