Visuomenei

Kviečiame susipažinti su pagrindiniais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais:

mokyklos nuostatais, mokykloje vykdomomis programomis (ugdymo planu), veiklos programa, darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių elgesio taisyklėmis:

Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

Ugdymo planas 2016-2017

Veiklos programa 2016-2017 m.m

Veiveriu strateginis veiklos planas 2016-2018

Ugdymo planas 2017-2018