Neformalaus švietimo naujienos

Kviečiu visus besidominčius neformalaus švietimo situacija Lietuvoje perskaityti mokslo studiją NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS LIETUVOJE. FAKTAI, INTERESAI, VERTINIMAI

Neformalusis švietimas Lietuvoje mokslo studija

Pasirenkamojo vaikų švietimo plėtros galimybės pasinaudojant pilotinio projekto 4 savivaldybėse patirtimi ir projekte sukurtais produktais

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų samprata