Mokyklos veiklos planavimas

Pagrindinis mokyklos veiklos planavimo dokumentas yra „Veiklos programa“. Veiklos programa sudaroma vieneriems mokslo metams. Programoje išsamiai numatomos įvairios veiklos – posėdžiai, koncertai, parodos, išvykos, susirinkimai ir kt. Kiekvieno mėnesio veiklos programa detalizuojama ir skelbiama atskirai – žr. „Veikla mėnesiais“ .

Maloniai kviečiame susipažinti ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime. Taip pat laukiame ir pastebėjimų, pasiūlymų bei kritikos el.p. info@kucingis.lt

Veiklos programa 2011-2012 m.m.

Veiklos programa 2012-2013 m.m.

Veiklos programa 2013 – 2014 m.m         Veiklos turinys 2013 – 2014 m.m.

Veiklos programa 2014 – 2015 m.m    Veiklos turinys 2014-2015 m.m.