Mokytojai

meno mokyklos mokytojai perkuno name

 

MINDAUGAS LABANAUSKAS – mokyklos direktorius;

VILIJA KRASAUSKIENĖ – mokyklos raštvedė, bibliotekininkė;

DOMICELĖ BAČKAUSKIENĖ – mokyklos finansininkė;

VANDA MALINAUSKIENĖ – akordeono klasės mokytoja – metodininkė;

AURELIJA BAREIŠIENĖ – akordeono klasės vyr.  mokytoja.

KĘSTUTIS GUMBRYS – elektroninių vargonų klasės vyr. mokytojas;

MIGLĖ VALUNTIENĖ – keramikos klasės  mokytoja;

RŪTA BIMBAITĖ – fortepijono klasės mokytoja – ekspertė;

RASA DERBUTIENĖ – fortepijono klasės mokytoja-ekspertė;

JONAS DERBUTIS – elektroninių vargonų klasės vyr. mokytojas;

JADVYGA ŠIMAITIENĖ – solfedžio ir muzikos teorijos klasės vyr. mokytoja;

AGNĖ SIPAVIČIENĖ – fleitos klasės vyr. mokytoja;

NERIJUS ARDZEVIČIUS – gitaros klasės mokytojas;

JURGITA GĖLŪNAITĖ – TARVYDIENĖ – smuiko klasės mokytoja

MARIUS GIEDRA – koncertmeisteris;

SANDRA LEBRIKAITĖ – vokalo mokytoja;

RITA JUODIENĖ – dramos studijos mokytoja