Mokytojai

meno mokyklos mokytojai perkuno name

 

MINDAUGAS LABANAUSKAS – mokyklos direktorius, akordeono klasės mokytojas – metodininkas;

VILIJA KRASAUSKIENĖ – mokyklos raštvedė, bibliotekininkė;

DOMICELĖ BAČKAUSKIENĖ – mokyklos finansininkė;

VANDA MALINAUSKIENĖ – akordeono klasės mokytoja – metodininkė;

AURELIJA BAREIŠIENĖ – akordeono klasės vyr.  mokytoja.

KĘSTUTIS GUMBRYS – elektroninių vargonų klasės vyr. mokytojas;

VIOLETA PERŠTIALIENĖ – keramikos klasės vyr. mokytoja;

RŪTA BIMBAITĖ – fortepijono klasės mokytoja – ekspertė;

RASA DERBUTIENĖ – fortepijono klasės mokytoja-ekspertė;

JONAS DERBUTIS – elektroninių vargonų klasės vyr. mokytojas;

JADVYGA ŠIMAITIENĖ – solfedžio ir muzikos teorijos klasės vyr. mokytoja;

AGNĖ SIPAVIČIENĖ – fleitos klasės vyr. mokytoja;

NERIJUS ARDZEVIČIUS – gitaros klasės mokytojas;

RAMINTA ARDZEVIČIENĖ – dizaino studijos mokytoja (nėra fotografijoje).