Ekskursija – migloto rudens įspūdžiai nuo nemuno krantų…

2017 m. spalio 20 dieną A.Kučingio meno mokyklos mokiniai, mokytojai ir keletas mokinių tėvelių išsirengė į ekskursiją „Panemuniais“. Rudens diena pasitaikė labai meniška- įvairiaspalviai medžiai ir vaizdingi rūkai virš Nemuno. Pirmiausia autobusu riedėjome link Šilinės karčemos, statytos 18 a. viduryje. Anais laikais karčemoje apsistodavo keliauninkai- pavalgyti, pernakvoti ir pakeisti arklius. Dabar joje įrengta įdomi edukacinė ekspozicija, supažindinanti su žvejybos ir gyvenimo prie Nemuno ypatumais.

Plačiau

Kviečiame užpildyti anketą ir prisidėti prie mokyklos veiklos tobulinimo I

meno mokyklos mokytojai perkuno name sm

Meno mokyklos mokytojai

Gerb. mokyklos bendruomenės nariai,

Redamiesi LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ir 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ turime atlikti priedermę – mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Šiam darbui atlikti yra suburta koordinacinė veiklos kokybės įsivertinimo grupė: pirmininkas: Mindaugas Labanauskas, sekretorius – Rūta Bimbaitė, nariai: Rasa Derbutienė, Agnė Sipavičienė.

Plačiau