Nauja veikla „Piešiu muziką“

img_82522016 m. lapkričio 22 d. vyko pirmoji projekto „Piešiu muziką“ veikla. Projekto idėja suvienyti bendrai veiklai muzikos ir dailės programų mokinius. Idėja paprasta – grojant gyvai muzikai nupiešti tai ką tuo metu jaučiu. Tai yra perteikti programinės muzikos nuotaikas drobėje. Buvo atlikti  3 skirtingo charakterio kūriniai. Kūriniai atlikti „gyvai“ ir kartoti daug kartų. Jaunieji menininkai puikiai įamžino akimirkos nuotaikas – emocijas ir momentinį muzikos grožį. Sekanti veikla numatoma 2017 m. vasario mėn. ir projekto baigiamoji veikla 2017 m. gegužę mokyklos kiemelyje.

Projekto akimirkos:

Plačiau

Veiverių mokytojų seminarijai – 150

img_8109Siaurame rate, meniškai ir pakiliai, Veiveriuose buvo paminėta  Veiverių mokytojų seminarijos 150 metų nuo įkūrimo sukaktis. Po šv. Mišių, kurias šia intencija aukojo Veiverių parapijos klebonas, garbės kanauninkas Kęstutis Vosylius, dalyviai susirinko į minėjimą A. Kučingio meno mokykloje, kurios istoriniame pastate 1866 – 1915 m. veikė šis reikšmingas švietimo ir kultūros židinys Lietuvoje, išgarsinęs Veiverius plačiai pasaulyje. Renginio organizatorius – Antano Kučingio meno mokykla, partneriai – Tomo Žilinsko gimnazija ir Lietuvos švietimo istorijos muziejus.

Veiverių T. Žilinsko gimnazijos istorijos mokytoja Laima Mikušauskienė savo pranešime kalbėjo apie seniausios ir iki Pirmojo pasaulinio karo vienintelės lietuviškos mokytojų seminarijos svarbą lietuvybės ir gimtosios kalbos išsaugojimui, pasakojo apie iškiliausius, patriotiškai nusiteikusius seminarijos mokytojus ir auklėtinius bei jų darbų išliekamąją vertę.

Plačiau

Muzikos dienos koncertas „Trys bangos“

14494707_1113927651996398_4243852850654989529_nPrienų rajone yra 3 muzikos/ meno mokyklos. Graži idėja suvienyti visas tris mokyklas bendram muzikos dienos koncertui gimė Prienų meno mokyklos mokytojos Redos Černiauskienės mintyse. Taigi 2016 m. rugsėjo 30 d. Prienuose Nemuno kilpų regioninio parko administracijos salėje įvyko koncertas „Trys muzikos bangos“. Koncerto atlikėjai suskirstyti į 3 žanrus – klasikinės, liaudiškos ir estradinės-vokalinės muzikos. Pradžioje diriguojant mokytojai Redai buvo atliktas himnas muzikai.

Plačiau

Kviečiame į Veiverių mokytojų seminarijos 150 minėjimą

veiveriu-mokytoju-seminarijai-150Veiverių Antano Kučingio meno mokykla įsikūrusi istoriniame pastate – buvusiuose arklių pašto stoties rūmuose. Pašto statinių kompleksas statytas 1815 m. Stilius – imperinis klasicizmas. Statinių kompleksas susideda iš trijų pastatų – centrinių pašto rūmų (dabartinė meno mokykla), arklidžių ir vežiminės. Tačiau ne pats pastatas, kuris yra kultūrinis paveldas, o tame pastate buvusi mokytojų seminarija (1866–1915 m.) išgarsino Veiverius visoje Lietuvoje ir pasaulyje.

Plačiau

Mokyklų vadovų pasitarimas skirtas neformaliam švietimui

14581321_576097539243362_6134188403878124427_n2016 m. rugsėjo 30 d. Jiezno gimnazijoje vyko Prienų rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Džiugu tai, kad pasitarimo tema buvo „Neformalus vaikų švietimas Prienų rajone“. NVŠ temomis pranešimus skaitė švietimo skyriaus vyr. specialistė, mūsų kuratorė Virginija Zujienė, taip pat Jiezno muzikos mokyklos vadovė Aida Puraitė ir Veiverių meno mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas. Vyko diskusijos, pasidalijimas gerąja patirtimi apie mokyklose vykdomas nvš veiklas finansuojamas iš taip vadinamo 15 EUR. krepšelio.

Meno mokyklos informacija

Plačiau

Naujų mokslo metų atidarymo šventė

img_00062016 m. rugsėjo 2 d. 14 val. įvyko naujųjų mokslo metų atidarymo šventėje. 2016/2017 m.m. mokintis meno mokykloje priimta 39 mokiniai. Naujiesiems mūsų draugams buvo pristatyti jų mokytojai, vyresni mokiniai. Pasidalinta atostogų įspūdžiai, aptarti naujų mokslo metų planai. Taip pat pristatyta nauja keramikos mokytoja Miglė Valuntienė, kuri pavaduos sergančią mokytoją Violetą Perštialienę. Nauji mokslo metai prasidėjo!!!

Plačiau

Ką tu veiksi po pamokų? Ateik pas mus

Meno mokykla kviecia  MOKINTIS 2016 internetuiVEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA KVIEČIA MOKINTIS

Mūsų mokykla tai –paslaptingas ir užburiantis meno pasaulis, atradimo džiaugsmas, popamokinis užimtumas, nauji draugai, ekskursijos, koncertinės išvykos, aktyvi koncertinė – meninė veikla.

Prisijunk ir TU!

Plačiau